Proces ten zachodzi przy użyciu specjalistycznej maszyny, która pod odpowiednim ciśnieniem wprowadza do wnętrza filtra ciecz. Do prawidłowej regeneracji wymagany jest biodegradowalny środek chemiczny o neutralnym ph. Dzięki temu filtr zostaje oczyszczony z pozostałości płynu PM10, PM 2,5 nagarów oleju ceru i metali ciężkich bez ingerencji mechanicznej w filtr, co pozwala przywrócić jego fabryczną sprawność do 99,8%.