DPF- filtr cząstek stałych ma zadanie przechwycić szkodliwe dla człowieka i przyrody resztki oleju, tlenki ceru, pyły oraz sadzę. Jak dotąd nie wynaleziono jeszcze metody samoistnego, całkowitego oczyszczania tego elementu układu wydechowego. Stąd też niezbędny jest proces regeneracji. Najlepszą i najskuteczniejszą metodą czyszczenia DPF jest proces regeneracji hydrodynamicznej.


Poniższe zdjęcia przedstawiają stan filtra przed i po regeneracji.