Katalizator to element układu wydechowego, który ma za zadanie eliminację szkodliwych związków chemicznych znajdujących się w spalinach. Dzieję się to za sprawą powłoki katalitycznej wewnątrz korpusu wzbogaconej metalami szlachetnymi, takimi jak: platyna, pallad, rod. Pierwiastki te wchodzą w reakcje z produktami powstałymi podczas spalania prowadząc do ich neutralizacji.


Budowa i zasada działania katalizatora


Powyższy schemat przedstawia budowę katalizatora (korpus, gorąca osłona, wkład o strukturze plastra miodu, miejsce gdzie zachodzi utlenianie tlenku węgla Co oraz węglowodorów HC, miejsce wtyku czujnika tlenu, wlot spalin( tlenki azotu NOx, węglowodory HC, tlenki węgla CO), wylot zneutralizowanych produktów spalania (woda CO2, azot N2, dwutlenek węgla CO2)